Connect with us

ଦେଶ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତ୍ରୁଟି ପୁର୍ଣ - ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ

“ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣାରେ ଅନୀତି ହୋଇନି’-ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପିଏସି କୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିସାରିଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିବାବେଳେ ପିଏସିକୁ କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ -ରାହୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତ୍ରୁଟି ପୁର୍ଣ – ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୪ା୧୨...

More Posts