Connect with us

ରାଶିଫଳ

ତୁଳା

ତୁଳା: ଆଶ୍ୱସନାରେ ଦିନଟି କାଟିବ l ଆୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ l ବିଦ୍ୟର୍ଥୀଙ୍କ ଆଶା ସଫଳ l ଶୁଭରଙ୍ଗ: ଆକାଶୀ ନୀଳ। ଆରାଧନା: ମାଆ ପାଟଣେଶ୍ବରୀ।

More in ରାଶିଫଳ