Connect with us

ରାଶିଫଳ

ବୃଷ

ବୃଷ: କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ଶୁଭ l ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ l ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି l ବିଦ୍ୟର୍ଥୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ l ଶୁଭରଙ୍ଗ: ଧଳା। ଆରାଧନା: ମାଆ ବଗଳାମୁଖୀ।

More in ରାଶିଫଳ