Connect with us
ମା ଦୁର୍ଗା ବରମୁଣ୍ଡା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ….
ମା ଦୁର୍ଗା ପୁନାମା ଗେଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ….
ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ….
ମା ଦୁର୍ଗା ଯମେଶ୍ୱର ପାଟଣା, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ….
ମା ଦୁର୍ଗା ବଢେଇବାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ …

ଖେଳ

ପି ଭି ସାନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ,ରୌପ୍ୟ ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ l

ପି ଭି ସାନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ,ରୌପ୍ୟ ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ l

ଜାକର୍ତ୍ତା :- ଏସିଆନ ଗେମର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଫାଇନାଲ ରେ ପି ଭି ସାନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଅଛି ଓ ରୌପ୍ୟ ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଛି l ସେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନଂ ଖେଳାଳି ତାଇ ଯୁ ୟିଙ୍ଗ ଠାରୁ ଫାଇନାଲ ରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି lତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି l ସେ ତାଙ୍କଠୁ 13-21 ,16-21 ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ l

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ଖେଳ